Tổng Hợp Lệnh Phổ Biến Trong Ubuntu Và Centos/fedora

Discussion in 'Unix-Linux' started by Twisted, May 29, 2014.

 1. Twisted Membership

  Bài viết này tổng hợp các lệnh quản trị VPS thường gặp trong Red Hat, Fedora, Ubuntu. Các bạn có thể nhìn bảng bên dưới để đối chiếu khi sử dụng.

  Trong Ubuntu chủ yếu sử dụng lệnh
  Trong CentOS/Fedora chủ yếu sử dụng lệnh
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  #1

Share This Page