Thay Đổi Timezone Trên Centos

Discussion in 'Unix-Linux' started by Twisted, May 29, 2014.

  1. Twisted Membership

    Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau:
     
    #1

Share This Page