Tạo & Sử Dụng Action Chèn Watermark Hàng Loạt

Discussion in 'Thư viện đồ họa' started by Twisted, Jul 22, 2015.

 1. Twisted Membership

  Hi,

  Hôm nay mình sẽ hương dẫn các bạn Watermark hàng loạt ảnh với Adobe Photoshop CS6 mà không cần dùng phần mềm. :rock:

  Bước 1: Tạo Action

  + Mở PTS lên.
  + Bạn đã có file ảnh để Watermark chưa, nếu chó thì các bạn tạo nhé!
  + Mở file ảnh làm Watermark (Ở đây ảnh Watermark của mình):

  [​IMG]

  + Ctrl + A và Ctrl + C file ảnh watermark
  + Các bạn tạo 1 Action mới Alt + F9;New;Name;Record, và đặt tên cho Action (Của mình tạo là Watermark) cho dễ nhớ. Khi các bạn tạo Action thì nó đang Play record các thao tác của các bạn trên PTS.

  [​IMG]

  + Mở 1 file ảnh mẫu và Ctrl + V ảnh watermark vào để cân chỉnh vị trí đặt Watermark. (Các bạn có thể chọn tất cả Layer khi cân chỉnh xong và dùng các button theo hình để cân bằn lại vi trí)

  [​IMG]

  + Cuối cùng các bạn Ctrl + Shift + S để save lại ảnh mẫu (Để không lẫn lộn các bạn nên tạo 1 folder ảnh gốc riêng và 1 folder ảnh đã watermark)

  Bước 2: Watermark

  + Các bạn vào File -> Automate -> Batch

  [​IMG]
  [​IMG]

  + Ta sẽ có:
  - Source (Phần này là phần đường dẫn tới Folder ảnh gốc)
  - Destination: (Phần này là phần đường dẫn tới Folder chứa ảnh đã Watermak)
  - Các bạn tick chọn Override Action "Save As" Commands
  - Các bạn bấm Oke -> chờ thành quả nhé

  [​IMG]

  Chúc các bạn thành công!
   
  Last edited: May 5, 2017
  #1

Share This Page