Hướng Dẫn Sử Dụng Text Editor Vi Trong Linux

Discussion in 'Unix-Linux' started by Twisted, May 29, 2014.

 1. Twisted Membership

  Hôm trước, mình có hướng dẫn các bạn cách sử dụng text edior nano trong Linux. Còn một công cụ nữa có chức năng tương tự là vi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn sử dụng tiếp.

  1. Mở file

  Cũng giống như các editor khác bạn cần sử dụng vi trước tên file
  ví dụ: vi /var/www/index.php sẽ mở file index.php trong editor

  2. Đóng file

  Khi đã làm việc với file xong, để đóng file bạn bấm “Esc” (phím Escape) rồi gõ
  để thoát và không lưu
  lưu lại nội dung file và thoát

  3. Sửa file

  Trong vi có 2 chế độ là command mode và insert mode. Mặc định là command mode. Để chuyển sang chế độ sửa hoặc ghi vào file (insert mode) bạn sử dụng
  để chuyển sang chế độ insert mode (ký tự được ghi phía trước con trỏ)
  để chuyển sang chế độ insert mode (ký tự được ghi phía sau con trỏ)

  Lưu ý : trong chế độ insert mode bạn không thể dùng các command (các lệnh của vi như tìm kiếm ….), để có thể dùng command bạn cần thoát chế độ insert trước (bằng cách gõ Esc trên bàn phím)

  4. Di chuyển con trỏ

  Để di chuyển con trỏ bạn sử dụng các phím h,j,k,l hoặc các phím mũi tên tương ứng trên bàn phím

  5. Xóa dòng

  Để xóa 1 dòng, bạn di chuyển con trỏ đến đầu dòng đó và gõ dd

  6. Copy và paste

  Để copy 1 dòng, bạn gõ
  Để paste dòng đó, di chuyển đến nơi cần paste và gõ
  7. Tìm kiếm

  Để tìm kiếm bạn gõ / hoặc ?, phía sau là từ cần tìm kiếm

  Ví dụ
  sẽ tìm kiếm từ ServerName trong file

  Nếu vi nhảy đến kết quả đầu tiên chưa đúng ý bạn, để tiếp tục xem dòng khác gõ n

  8. Nhảy đến 1 dòng hoặc cột nào đó

  Gõ số dòng muốn nhảy đến và gõ G, nhảy đến cột nào đó gõ |

  ví dụ :
  sẽ nhảy đến dòng 89
  sẽ nhảy đến cột 21
   
  #1

Share This Page