Knowledge Hướng Dẫn Nâng Cấp Mysql Server

Discussion in 'Database' started by Twisted, Jun 16, 2016.

 1. Twisted Membership

  MySQL của bạn trên centos đã cũ, bạn cần nâng cấp nó lên phiên bản mới hơn, các bạn làm theo các bước sau nhé:

  Bước 1:
  Bước 2:
  Bước 3:
  Bước 4:
  Bước 5:
  Bước 6:
  Bước 7:
   
  Last edited: Jun 22, 2016
  #1

Share This Page