Hiển Thị Số Dòng Trong Vi / Vim Linux

Discussion in 'Unix-Linux' started by Twisted, May 29, 2014.

 1. Twisted Membership

  Hiển thị số dòng ở vi / vim có thể sẽ rất cần thiết khi debug code hoặc debug lỗi, hoặc sẽ giúp bạn dễ dàng tìm đến dòng cần thiết.

  Tiếp theo bài viết hướng dẫn sử dụng text editor vi trong Linux cơ bản, bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn tiện ích khác của vi. Thực ra thì không mấy khi chúng ta cần thiết phải hiển thị dòng trong vi text editor. Tuy nhiên nếu những lúc cần thiết viết 1 shellscript hay debug lỗi,…. thì line number của vi editor lại khá cần thiết.

  Số dòng trong vi sẽ hiển thị kiểu như hình bên dưới

  [​IMG]

  Số thứ tự của dòng sẽ nằm bên trái của cửa sổ. Để hiển thị bạn dùng lệnh
  hoặc
  Lưu ý là các command cần thực hiện ở chế độ command mode nhé (bấm phím Esc)

  Để bỏ số dòng đi và quay về như ban đầu bạn dùng lệnh
  Nếu bạn muốn mỗi lần bạn mở bất kỳ một file nào bằng vi đều sẽ hiển thị số dòng thì hãy làm như bước sau:

  Mở file ~/.vimrc
  Chèn dòng
  Giờ thì Save và Thoát

  Mách nhỏ: Nếu bạn muốn khi mở file, con trỏ tự động nhảy đến dòng nào đó thì dùng lệnh

  vi +số-dòng /đường-dẫn

  ví dụ
  [​IMG]

  Như bạn thấy con trỏ tự động nhảy đến dòng 30 sau khi mở file
   
  #1

Share This Page