Hiển Thị Các File/thư Mục Ẩn Trong Linux

Discussion in 'Unix-Linux' started by Twisted, May 29, 2014.

 1. Twisted Membership

  Thông thường để hiển thị các file, thư mục trong Linux bạn sẽ sử dụng lệnh ls hoặc ls -l.

  Tuy nhiên với những file/thư mục ẩn (có dấu . ở đầu) thì lệnh trên sẽ không hiển thị được. Lúc này bạn chỉ cần thêm tùy chọn a vào câu lệnh là nó sẽ hiển thị tất cả.

  Ví dụ: ls -a, ls -la
   
  #1

Share This Page