Hệ Thống Lưu Trữ, Chia Sẻ Tài Nguyên

Discussion in '2-Tek Application' started by Twisted, Oct 26, 2014.

 1. Twisted Membership

  Hi,
  Hôm nay 2-Tek chính thức Open hệ thống lưu trữ, chia sẻ tài nguyên hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người. :handshake:

  [​IMG]

  Hệ thống server lưu trữ của 2-Tek được sự tài trợ từ những người bạn, cụm máy chủ lưu trữ của 2-Tek được phân ra làm 2 cụm (Max Speed :muscle:):
  1. Chuyên dùng để lưu trữ hình ảnh (png, jpg, jpeg, gif, bmp)... Free! :giggle:
  2. Chuyên dùng để lưu trữ files (.rar, .zip. exe. ...), cụm máy chủ này chỉ dành cho thành viên Ưu tú của 2-Tek :emo:

  Lưu ý: 2-Tek không hoàn toàn chịu trách nhiệm những gì mà người dùng Upload! Những trường hợp bị Report thì những file đó xẽ bị xóa ngay lập tức!. :yes: Đây là hệ thống hoàn toàn miễn phí vì thế các bạn hãy chung tay giữ gìn, không úp những hình ảnh Sex, Phản động! :smoke:

  Cụm máy chủ dùng để Úp Ảnh: :rock:
  Cụm máy chủ dùng để Úp Files: :mooning:
  Đang Building ...
   

  Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

  Last edited: Feb 25, 2017
  #1

Share This Page