VPS Fix Lỗi “device Eth0 Does Not Seem To Be Present, Delaying Initialization”

Discussion in 'Máy chủ' started by Twisted, Jun 14, 2016.

 1. Twisted Membership

  Hôm nay mình gặp trường hợp làm dịch vụ cho một bạn, hỗ trợ backup toàn bộ dữ liệu trên VPS.

  Server này không thể kết nối được SSH, chỉ kết nối được qua cửa sổ Console, không ping ra được bên ngoài.

  Kiểm tra network
  Không thể start eth0:
  Để giải quyết vấn đề, mình đã xóa các rule của networking interface, và khởi động lại server để hệ thống generate lại rule mới.
  Restart lại service network
  Vậy là xử lý xong.

  Nếu bạn gặp vấn đề tương tự, hãy áp dụng bài viết này xem thế nào nhé.
   
  #1

Share This Page