Chạy Lệnh Mysql Không Cần Password

Discussion in 'Database' started by Twisted, Jul 17, 2015.

 1. Twisted Membership

  Thủ thuật này dành cho những người lười thôi. Còn nếu bạn lo ngại đến vấn đề bảo mật thì tốt nhất không nên sử dụng.

  Tạo file nano ~/.my.cnf rồi điền thông tin MySQL username và password tương ứng:
  Bảo mật file chỉ có thể đọc với user root: chmod 0600 ~/.my.cnf

  Như vậy từ giờ trở đi bạn có thể sử dụng các lệnh mysql, mysqlcheck, mysqldump… không cần phải nhập username và password nữa.
   
  Last edited: Nov 14, 2015
  #1

Share This Page