Knowledge Cài Đặt Redis Trên Centos 7/6

Discussion in 'Máy chủ' started by Twisted, Jan 6, 2017.

 1. Twisted Membership

  Redis là hệ thống caching lưu trữ dữ liệu trong RAM tương tự như Memcached. Không chỉ hỗ trợ cache dạng keys/values tốt như Memcached mà Redis còn hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu khác như hash, list, set, sorted set, string.

  [​IMG]

  Redis hỗ trợ đầy đủ các chức năng tương tự Memcached nhưng có thao tác lấy và nạp dữ liệu rất nhanh chóng, hơn hẳn memcached.

  Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Redis trên CentOS, đồng thời hướng dẫn cấu hình cho Redis hoạt động được trên WordPress và Magento.

  I. Hướng dẫn cài đặt Redis

  Để Redis có thể làm việc được với Magento, chúng ta sẽ cần cài đặt Redis server cùng với extension PhpRedis để PHP có thể kết nối được với Redis.

  1. Thêm repo epel, remi:
  2. Cài đặt Redis và PhpRedis extension:
  – Chạy Redis và tự động khởi động khi boot
  II. Kiểm tra lại quá trình cài đặt Redis

  1. Check lại Redis server
  Nếu kết quả về PONG là ok

  2. Check lại PhpRedis extension
  Kết quả trả về redis là ok

  3. Redis shell tools

  Mặc định Redis cài đặt với một công cụ comment là redis-cli

  Sau khi khởi động Redis, các bạn có thể sử dụng một số command như:
  Xem danh sách đầy đủ command ở đây.

  4. Ứng dụng quản lý và theo dõi Redis

  Sau khi cài xong, bạn có thể sử dụng PHPRedMin để quản lý Redis với giao diện trực quan ngay trên web. Tải về tại đây.

  [​IMG]

  Giải nén xong, bạn đổi tên thư mục phpredmin-master thành phpredmin chẳng hạn rồi up lên server. Truy cập vào giao diện quản lý sử dụng link: http://domain.com/phpredmin/public/

  Thông tin đăng nhập username/password mặc định là admin/admin. Để chỉnh sửa bạn mở file /phpredmin/config.dist.php lên và sửa tương ứng ở đoạn auth
  Nếu bỏ bước đăng nhập, bạn hãy xóa mấy dòng trên đi là được. Trong trường hợp bạn để PHPRedMin trong thư mục private_html để truy cập qua port quản lý thì bắt buộc phải bỏ đăng nhập của PHPRedMin, kẻo conflict với hệ thống. Cài đặt xong bạn chạy lại phân quyền webserver để PHPRedMin ghi được file log

  PHPRedMin sử dụng rewrite, nên bạn cần cấu hình lại rule thì mới hoạt động được.

  – Với Apache:
  – Với Nginx:
  Cuối cùng bạn nhớ phân quyền lại Web Server với những file trong thư mục phpredmin nữa nhé.

  III. Sử dụng Redis với WordPress và Magento

  1. Sử dụng Redis với WordPress:
  2. Sử dụng Redis với Magento:
  Redis hoạt động rất hiệu quả, đặc biệt với những website có data lớn, chủ yếu là các query SELECT thì bạn không thể bỏ qua công cụ này được.
   
  #1

Share This Page