Cài Đặt Memcached Đầy Đủ Trên Centos 6

Discussion in 'Unix-Linux' started by Twisted, Jun 18, 2014.

 1. Twisted Membership

  Memcached là một hệ thống cache hoạt động bằng cách lưu tạm thông tin những dữ liệu bạn hay sử dụng vào bộ nhớ RAM. Do tốc độ đọc ghi của bộ nhớ bao giờ cũng cao hơn so với lưu trữ file nên việc sử dụng memcached giúp cho hệ thống của bạn tăng tốc lên một cách đáng kể.

  Mô hình hoạt động của Memcached:

  [​IMG]

  Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Memcached trên CentOS 6 64bit. Giả sử các bạn đã cài đặt xong ictVPS Script và server/VPS đã sẵn sàng hoạt động.

  Cài đặt Memcached trên CentOS 6

  Cài đặt Remi repository (có thể không cần nếu bạn đã cài đặt ictVPS Script)
  Cài đặt Memcached package
  Bạn cần lưu ý là có 2 memcache package tồn tại là memcache và memcached (có thêm chữ d ở cuối) cũng như có 2 phiên bản PHP Extention Module tương ứng là php-pecl-memcache và php-pecl-memcached. Chúng ta sẽ sử dụng phiên bản thứ 2 (có chữ d) vì nó ổn định và hỗ trợ nhiều chức năng hơn.

  Cấu hình Memcached

  Thông số quan trọng nhất bạn cần lưu ý đó là CACHESIZE, đơn vị tính là MB. Ví dụ như bên dưới mình sử dụng 512MB để cache (mặc định 64MB)
  Khởi động Memcached
  Kiểm tra xem Memcached có hoạt động hay không
  Chú ý thông số uptime phía cuối, như vậy là memcached đã sẵn sàng hoạt động rồi.

  Mở cổng Memcached (11211) trên Iptables Firewall

  Sử dụng lệnh sau
  Khởi động lại Iptables Firewall
  Cài đặt Memcached PHP Module trên CentOS 6

  Để Memcached có thể hoạt động được với PHP, chúng ta cần cài đặt thêm PHP module.
  Cuối cùng khởi động web server
  Cài đặt Memcached làm việc với WordPress

  Để Memcached có thể hoạt động với WordPress bạn cần sử dụng plugin cache WP-FFPC được viết riêng cho memcached.

  Sau khi cài đặt xong plugin, bạn cần tự add dòng define('WP_CACHE', 'true'); vào trong file wp-config.php (để trên dòng define('DB_NAME', ''); )

  Đảm bảo Select backend đang lựa chọn PHP Memcached rồi tiến hành cài đặt cho WP-FFPC và thưởng thức tốc độ vù vù mà Memcached đem lại.

  Lưu ý:
  Mặc định WP-FFPC không cache với thành viên đăng nhập, bạn có thể chỉnh trong tab Cache exceptions, lựa chọn Enable cache for logged in users.
  Để xem cache có hoạt động hay không bạn hãy chọn tab Debug & in-depth, check Add X-Cache-Engine header rồi dùng tool header response check lại.
  Cache invalidation method có 3 lựa chọn, hãy chọn cái nào phù hợp với nhu cầu của bạn để sử dụng.

  Chúc các bạn thành công!
   
  #1

Share This Page