Cài Đặt Lemp (linux, Nginx, Mariadb, Php) Trên Centos

Discussion in 'Unix-Linux' started by Twisted, Oct 24, 2014.

 1. Twisted Membership

  Trong bài viết này 2-Tek sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bộ webserver nổi tiếng LEMP bao gồm: Linux + Nginx + MariaDB + PHP (PHP-FPM) trên CentOS 7/6.5/6.4/6.3/6.2/6.1/6/5.10.
  - Nginx (đọc là Engine x) là một webserver nhỏ gọn, ít tốn RAM, mạnh mẽ và có hiệu suất hoạt động cao.
  - MariaDB là phiên bản mã nguồn mở của MySQL, hoạt động giống hệt MySQL. Bắt đầu từ CentOS 7 mặc định đã bắt đầu hỗ trợ MariaDB, các bạn nên sử dụng thay cho MySQL ngay từ bây giờ.
  I. Cài đặt Nginx và PHP trên CentOS 7/6.5/5.10
  Đầu tiên bạn cần chuẩn bị một server CentOS mới tinh chưa cài gì cả. Kiểm tra lại xem hostname và file host đã chính xác chưa trước khi bắt đầu.
  Các thao tác thực hiện bằng dòng lệnh, sử dụng tool ZOC Terminal và nano.
  1. Thêm repo cần thiết
  CentOS 7/6.5/5.10 Remi repository
  CentOS 7/6.5/5.10 Nginx repository
  2. Cài đặt Nginx, PHP
  CentOS 7/6.5/5.10
  3. Cài đặt PHP module
  Một số module PHP thông dụng:

  OPcache (php-opcache) – The Zend OPcache provides faster PHP execution through opcode caching and optimization.
  APCu (php-pecl-apc) – APCu userland caching
  CLI (php-cli) – Command-line interface for PHP
  PEAR (php-pear) – PHP Extension and Application Repository framework
  PDO (php-pdo) – A database access abstraction module for PHP applications
  MySQL (php-mysqlnd) – A module for PHP applications that use MySQL databases
  PostgreSQL (php-pgsql) – A PostgreSQL database module for PHP
  MongoDB (php-pecl-mongo) – PHP MongoDB database driver
  SQLite (php-pecl-sqlite) – Extension for the SQLite Embeddable SQL Database Engine
  Memcache (php-pecl-memcache) – Extension to work with the Memcached caching daemon
  Memcached (php-pecl-memcached) – Extension to work with the Memcached caching daemon
  GD (php-gd) – A module for PHP applications for using the gd graphics library
  XML (php-xml) – A module for PHP applications which use XML
  MBString (php-mbstring) – A module for PHP applications which need multi-byte string handling
  MCrypt (php-mcrypt) – Standard PHP module provides mcrypt library support

  Để cài đặt bạn hãy sử dụng lệnh
  Ví dụ:
  4. Stop httpd (Apache) server, Start Nginx và PHP-FPM
  Stop httpd (Apache)
  Start Nginx
  Start PHP-FPM
  5. Tự động khởi động Nginx, PHP-FPM và tắt httpd
  Tắt httpd (Apache) khi boot
  Autostart Nginx
  Autostart PHP-FPM
  6. Cấu hình Nginx và PHP-FPM
  Cấu hình Nginx
  - Thay đổi worker_processes
  Chỉnh worker_processes bằng với số processor VPS của bạn
  - Cấu hình nginx virtual hosts
  Bạn thay đổi thông tin như bên dưới:
  Các đoạn bôi đỏ là cần phải thay đổi.
  - Restart Nginx
  Cấu hình PHP-FPM
  - Chỉnh user và group
  Thay user và group = apache sang nginx

  - Restart PHP-FPM
  7. Test cấu hình Nginx và PHP-FPM
  Thêm đoạn sau vào
  Test thử bằng link: http://<ip-address>/info.php. Nếu bạn thấy thông tin về PHP hiện ra thì đã cài đặt thành công.
  Lưu ý: bản CentOS 7 có thể bị block port 80, nếu bạn truy cập thẳng vào IP mà báo lỗi không kết nối được thì hãy open port http:
  II. Cài đặt MariaDB trên CentOS 7/6.5/5.10
  1. Thêm MariaDB repo
  Lưu ý: Không cần thực hiện trên CentOS 7. Phiên bản MariaDB trên CentOS 7 hiện nay là 5.5.37
  2. Cài đặt hoặc update MariaDB
  3. Khởi động MariaDB và tự động chạy khi boot
  4. Cấu hình MariaDB

  Set (Change) root password
  Remove anonymous users
  Disallow root login remotely
  Remove test database and access to it
  Reload privilege tables

  - Bắt đầu cài đặt
  Ngay bước đầu tiên bạn sẽ bị hỏi root password, do mới cài đặt nên tất nhiên chưa có password, nhấn Enter để tiếp tục.
  - Output tương tự như sau:
  Như vậy là bạn đã hoàn thành việc cài đặt LEMP stack trên CentOS rồi đó. Trong trường hợp bạn muốn cài đặt một cách tự động bộ LEMP này.
   
  #1

Share This Page