Cài Đặt Centos 6.3 Trên Phần Mềm Raid 10

Discussion in 'Video tutorial' started by Twisted, Apr 20, 2014.

  1. Twisted Membership

    A short tutorial on how to install CentOS 6.3 x86-64 (64 bit) on Software RAID 10.
     

    Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

    #1

Share This Page