Cách Tìm File/thư Mục Lớn Nhất Trên Linux/unix/bsd

Discussion in 'Unix-Linux' started by Twisted, Oct 11, 2014.

 1. Twisted Membership

  Trong quá trình sử dụng VPS/Server, đôi lúc bạn sẽ cần phải xóa bớt file hoặc thư mục có dung lượng lớn không sử dụng đến để giải phóng bớt dung lượng ổ cứng. Bằng cách sử dụng 3 lệnh sau đây bạn có thể dễ dàng tìm được dữ liệu đang chiếm phần lớn dung lượng ổ cứng để có thể xóa đi.
  1. Lệnh du: xác định dung lượng sử dụng
  2. Lệnh sort: sort lại các dòng của file text hoặc input data
  3. Lệnh head: output dữ liệu từ trên xuống, ví dụ lấy 10 dòng đầu tiên chẳng hạn
  Sử dụng lệnh bên dưới để tìm 10 file/thư mục có dung lượng lớn nhất:
  Output ví dụ:
  Nếu bạn muốn convert thông tin byte thành MB, KB thì dùng lệnh sau:
  Các lệnh trên chỉ sử dụng được khi hệ điều hành có cài đặt sort, nếu không thì bạn có thể dùng lệnh dưới đây:
  Output ví dụ:
  Lệnh tìm kiếm các file lớn nhất trong 1 thư mục:
  Output ví dụ:
  Để chỉ hiển thị file, bỏ qua thư mục thì các bạn dùng lệnh:
  hoặc
   
  #1

Share This Page