Cách Tìm File Bất Kỳ Trong Linux

Discussion in 'Unix-Linux' started by Twisted, Jun 9, 2014.

 1. Twisted Membership

  Thông thường các webserver hoặc service bạn cài đặt trên server sử dụng 1 file quản lý cấu hình. Mỗi service lại có file cấu hình với đường dẫn khác nhau. Bản thân mình nhiều khi cũng không nhớ nổi file cấu hình được để ở đâu để vào chỉnh sửa nữa. May thay Linux có một công cụ giúp mình dễ dàng tìm được đường dẫn của 1 file bất kỳ.

  Ví dụ để tìm kiếm file cấu hình cho PHP, tên là php.ini mình sẽ sử dụng lệnh:
  Trong đó / là đường dẫn thư mục bạn muốn tìm (mình sử dụng luôn thư mục gốc), php.ini là tên file

  Lệnh locate cũng có tác dụng tương tự nhưng không phải server nào cũng được cài đặt và sử dụng được, tuy nhiên bạn cứ thử xem:
   
  #1

Share This Page