XenForo Cách Lấy Lại Mật Khẩu Admin Xenforo

Discussion in 'Thủ thuật mã nguồn' started by Twisted, Apr 19, 2014.

 1. Twisted Membership

  Các bạn vào phpMyadmin, chọn data muốn lấy lại pass, bấm chọn SQL, sau đó dán đoạn mã:
  PHP:
  UPDATE xf_user_authenticate
  SET data 
  BINARY
    CONCAT
  (
    
  CONCAT(
    
  CONCAT('a:3:{s:4:"hash";s:40:"'SHA1(CONCAT(SHA1('newpass'), SHA1('salt')))),
    
  CONCAT('";s:4:"salt";s:40:"'SHA1('salt'))
    ),
    
  '";s:8:"hashFunc";s:4:"sha1";}'
    
  ),
  scheme_class 'XenForo_Authentication_Core'
  WHERE user_id 1
  Giờ thì pass của bạn sẽ là : newpass nớ sau khi thực hiện và login xong hãy đoi lại pass nhé!
   
  #1

Share This Page