Auto Tlbb Pravite Tình Kiếm

Discussion in 'Hack /Crack tools' started by Twisted, Apr 20, 2014.

 1. Twisted Membership

  Chức năng nổi bật:

  - Hỗ trợ train nhiều acc...
  - Đánh quái theo 2 chế độ: lùa quái & đánh từng mục tiêu đến chết
  - Báo động khi có câu hỏi chống auto, thoát acc sau 30s
  - Có thể ẩn game khi làm việc
  - Save & Load cài đặt auto theo nhân vật
  - Thoát game an toàn khi Hp thấp
  - Cảnh báo câu hỏi chống auto bằng file mp3

  [​IMG]

  I. CÀI ĐẶT:

  ESC - Tự lập phím tắt - Tự động chọn mục tiêu -> đổi thành phím F11
  F1 skill môn phái
  F2 - F10 tùy chỉnh
  Âm báo: các bạn chọn 1 file mp3 bất kỳ đặt tên là sound chép vào thư mục chứa auto

  II. LƯU Ý:

  - Khảo sát chức năng nhặt đồ, có thể gây trở ngại khi train
  - Ko minimize cửa sổ game
  - Buff TTPTC - NM còn chiếm chuột
  - Đang fix cố định tọa độ

  III. PHÍM TẮT:

  - Ctrl + P --> chạy/tạm dừng
  - PgDown --> ẩn auto
  - PgUp --> hiện auto
  - Ctrl + Shift + Q --> thoát auto
  - Ctrl + Shift + I --> thông tin liên hệ, tác giả

  Download Auto TLBB: Link MediaFire
   

  Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

  Last edited: Jan 25, 2017
  #1

Share This Page